Jämförande sidan finns det inget utrymme, ta bort bilar

esilataaja

Vad är Biljämförelsetjänsten?

I Traficoms Biljämförelsetjänst hittar du alla nya bilmodeller som säljs i Finland. Du kan jämföra olika bilmärken och -modeller med din nuvarande registrerade bil. Tjänsten är avgiftsfri och tillgänglig för alla. I Biljämförelsetjänsten får du som grund för jämförelsen fram din egen bil genom att mata in registernumret. Du kan också ta reda på energimärket för en begagnad personbil för din nuvarande bil. Av energimärket framgår bl.a. olika utsläppsuppgifter, bränsleförbrukningen och fordonsskatten för en registrerad personbil. Uppgifterna om energimärkena ska också finnas framme i bilaffärerna vid försäljning av bilar, så att uppgifterna om utsläpp och förbrukning för alla bilar som säljs är tillgängliga.

Det fordonsspecifika koldioxidutsläppet har beskrivits med energipilar som även används för vitvaror. Pilarna anger fordonets koldioxidutsläpp samt målnivån som EU fastställt för ett fordon av den storleken. Energimärket är tillgängligt för alla nya bilar som är till salu och för begagnade fordon för vilka det finns utsläppsuppgifter enligt typgodkännande i registret (personbilar registrerade efter 2001/2002). Uppgifterna i Biljämförelsetjänsten har sammanställts utifrån de uppgifter som Traficom samlat vid typgodkännande och utifrån bilimportörernas egna uppgifter. Syftet med denna tjänst är att uppfylla kraven i direktivet 1999/99/EG och i statsrådets förordning 2000/938 om konsumenternas möjlighet att i samband med marknadsföringen av personbilar få uppgifter om bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Utsläppssnålt fordon

Utsläppssnåla fordon producerar betydligt mindre koldioxidutsläpp än nya bilar i genomsnitt. Därför är de ett miljövänligare val. CO2-gränsvärdet 50 g/km grundar sig på EU-förordningen 2019/631. Ett fordon klassificeras som ett utsläppsfritt eller utsläppssnålt fordon om dess koldioxidutsläpp är 0–50 g/km uppmätt enligt WLTP-testcykeln.


Lågt CO2 i sin klass

"Lågt CO2 i sin klass" betyder att fordonet hör till de bästa 10 % av sitt segment när det gäller koldioxidutsläpp. Med segment avses klasser som används i Biljämförelsetjänsten för att klassificera bilar enligt storlek och användningsändamål.

Om webbplatsen

Traficom.fi är Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

Webbläsare och terminaler

Webbplatsen är responsiv och innehållet skalas enligt terminal. Webbplatsens layout är bäst lämpad för de nyaste webbläsarversionerna. Webbplatsen kan även användas med äldre versioner av webbläsare, men då är det inte garanterat att alla egenskaper kan användas fullt ut.

Webbplatsen använder kakor

Vår webbplats använder kakor (cookies) för att samla in statistik om besökare och analysera informationen. Vårt mål är att användarorienterat utveckla kvaliteten och innehållet på vår webbplats. Vi delar inte information om våra besökare med någon tredje part. Om du vill kan du förbjuda användningen av kakor.

En kaka är en liten textfil som skickas till användarens dator och sparas där. Kakor skadar inte användarens dator eller filer. Tänk på att kakor kan vara nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera korrekt.

Webbplatsen använder både sessionskakor och kartläggningskakor. Sessionskakorna sparas i minnet så länge webbläsaren är öppen, men förstörs när webbläsaren stängs. Det är endast kartläggningskakor som används för att identifiera nya besökare och återvändande besökare som sparas.

Användarens webbläsare berättar om en kartläggningskaka redan används. Om det inte finns någon kartläggningskaka installeras en ny kaka i webbläsaren. Vi förmedlar aldrig information om användaren som vi fått via kartläggningskakor till en tredje part.

Med hjälp av kakor samlas följande information in:

De flesta webbläsare tillåter att kakor inaktiveras. Det kan man göra i till exempel webbläsaren Internet Explorer via Verktyg > Internetinställningar > Skydd.