Jämförande sidan finns det inget utrymme, ta bort bilar

esilataaja

Vad är Biljämförelsetjänsten

I Traficoms Biljämförelsetjänst hittar du alla nya bilmodeller som säljs i Finland. Du kan jämföra olika bilmärken och -modeller med din nuvarande registrerade bil. Tjänsten är avgiftsfri och tillgänglig för alla. I Biljämförelsetjänsten får du som grund för jämförelsen fram din egen bil genom att mata in registernumret. Du kan också ta reda på energimärket för en begagnad personbil för din nuvarande bil. Av energimärket framgår bl.a. olika utsläppsuppgifter, bränsleförbrukningen och fordonsskatten för en registrerad personbil. Uppgifterna om energimärkena ska också finnas framme i bilaffärerna vid försäljning av bilar, så att uppgifterna om utsläpp och förbrukning för alla bilar som säljs är tillgängliga.

Det fordonsspecifika koldioxidutsläppet har beskrivits med energipilar som även används för vitvaror. Pilarna anger fordonets koldioxidutsläpp samt målnivån som EU fastställt för ett fordon av den storleken. Energimärket är tillgängligt för alla nya bilar som är till salu och för begagnade fordon för vilka det finns utsläppsuppgifter enligt typgodkännande i registret (personbilar registrerade efter 2001/2002). Uppgifterna i Biljämförelsetjänsten har sammanställts utifrån de uppgifter som Traficom samlat vid typgodkännande och utifrån bilimportörernas egna uppgifter. Syftet med denna tjänst är att uppfylla kraven i direktivet 1999/99/EG och i statsrådets förordning 2000/938 om konsumenternas möjlighet att i samband med marknadsföringen av personbilar få uppgifter om bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.